L1

Marina

L’aventura Mediterrània El nom d’aquesta estació commemora les glòries de la marina mercant i militar

Santa Coloma

The Young Martyr The toponym of Santa Coloma dates back to ancient Rome, in the

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia

Marina

The Mediterranean Adventure The name of this station commemorates the glories of both the Catalan

Santa Eulàlia

Copatrona de Barcelona Santa Eulàlia, o la santa «que parla bé», va viure a Barcelona

Hostafrancs

Un hostal con morriña En el mismo lugar donde estuvo el antiguo Cinema Arenas, en

Clot

Clotum Mellis (Honey’s Concavity) In the medieval period, the area which is now known as

Mercat Nou

El vell mercat nou Al barri de Sants, a finals del segle XIX el mercat

Santa Eulàlia

The co-patron saint of Barcelona The saint Eulalia, or “the saint who spoke well”, lived

Espanya

La costa de los conejos El nombre de esta estación, el mismo que el de

Santa Coloma

La joven mártir El origen del topónimo Santa Coloma se remonta a la antigua Roma,

Espanya

La costa dels conills El nom d’aquesta estació, és el mateix de la plaça on

Rocafort

El almogávar más fuerte  Esta estación ha cogido el nombre de la calle Rocafort, una

Fondo

Final de línea Nacida en 1926 como línea Transversal para conectar las diferentes líneas de

Espanya

The coast of rabbits The name of this station, the same as that of the