Collserola

Canyelles

La font dels canyissars La primera denominació de Canyelles la trobem al s. x citada

Roquetes

Una comunitat forta como la pedra Aquesta estació porta al barri de Roquetes, un barri