estació Besòs

Besòs

La llera d’un riu malalt Ja des del s. X trobem referències del nom Bissaucio