Gerunda

Girona

La ciutat dels quatre rius Girona és la ciutat capital del Gironès, situada en la