restaurant masia Tasca i Vins

Congrés

Els habitatges del Congrés Eucarístic L’any 1952, en plena època franquista i per iniciativa del