L3

Espanya

La costa de los conejos El nombre de esta estación, el mismo que el de

Canyelles

La fuente de Canellas La primera referencia al nombre de este barrio, Canyelles, se encuentra

Les Corts

The courts of the rural areas Corts of Sarrià is the original name of this

Poble Sec

Bajando de Montjuïc La orografía del Poble-sec, que se extiende a lo largo de una

Roquetes

Una comunidad fuerte como una roca Esta estación lleva al barrio de Roquetes, un barrio

Lesseps

El cònsol francès La plaça de Lesseps rep el seu nom en honor a Ferdinand-Marie

Penitents

El convent dels necessitats A la fi del segle XIX, va viure en aquesta zona

Vallcarca

La vall encarcarada Vallcarca és la contracció del topònim Vall Càrcara, que significa «vall encaixonada»

Paral-lel

El Montmatre barcelonés Esta vía fue inaugurada oficialmente el 8 de octubre del año 1894

Trinitat Nova

Aquel convento desaparecido El nombre de esta estación, igual que en el caso de Trinitat

Lesseps

The French Consul The Lesseps square receives its name in honour of Ferdinand-Marie de Lesseps

Penitents

Convent for the needy A man known as Father Palau lived in this area towards

Vallcarca

An enclosed valley Vallcarca is the contraction of the toponym Vall Càrcara, which means “enclosed

Drassanes

Los astilleros de la marina Las drassanes (atarazanas) son unos astilleros de estilo gótico civil

Canyelles

La font dels canyissars La primera denominació de Canyelles la trobem al s. x citada

Liceu

Un teatre popular Aquesta estació porta el nom del gran teatre de l’òpera que hi

Valldaura

De Valldaura a Santes Creus Les primeres dades documentades que existeixen d’aquesta zona daten de