L3

Drassanes

Los astilleros de la marina Las drassanes (atarazanas) son unos astilleros de estilo gótico civil

Canyelles

La font dels canyissars La primera denominació de Canyelles la trobem al s. x citada

Liceu

Un teatre popular Aquesta estació porta el nom del gran teatre de l’òpera que hi

Valldaura

De Valldaura a Santes Creus Les primeres dades documentades que existeixen d’aquesta zona daten de

Liceu

Un teatro popular Esta estación lleva el nombre del gran teatro de la ópera que

Canyelles

The Canellas Fountain The first reference to the neighbourhood’s name of Canyelles was documented under

Liceu

A popular theatre This station has the name of the grand opera house located in

Valldaura

From the Vall daura to Santes Creus The first known documentation that exists concerning this

Catalunya

Nuestra tierra Catalunya es el nombre de la nación constituida a finales del s. X

Catalunya

La nostra terra Catalunya és el nom de la nació constituïda a finals del s.

Maria Cristina

La reina regent Maria Cristina d’Àustria era filla de l’arxiduc Carles Ferran d’Àustria i d’Elisabet

Poble Sec

Baixant de Montjuïc El barri del Poble-sec està situat en un dels vessants de la

Catalunya

Our land Catalunya is the name of the nation established towards the end of tenth

Maria Cristina

The regent queen This station abuts on a Barcelona’s square that is dedicated to Maria

Poble Sec

Descending from Montjuic The Poble-sec orography, which stretches along one of the sides of Montjuic