12 de Febrero

Santa Eulàlia

Copatrona de Barcelona Santa Eulàlia, o la santa «que habla bien», vivió en Barcelona entre