25 anys de pau

La Pau

Un barri com a símbol Antigament aquest barri del districte de Sant Martí era una

La Pau

Un barri com a símbol Antigament aquest barri del districte de Sant Martí era una