biblioteca de Bellvitge

Bellvitge

Per a un vell viatjar Hi ha varies teoríes sobre l’origen del nom d’aquest barri

Bellvitge

Por un bello viajar Hay varias teorías sobre el origen del nombre de este barrio