carretera de Sants

Hostafrancs

Un hostal con morriña En el mismo lugar donde estuvo el antiguo Cinema Arenas, en

Hostafrancs

L’hostal d’Hostafrancs En el mateix lloc a on estava l’antic Cinema Arenas, en el número