centre civic Baró de Viver

Baró de Viver

L’organitzador de l’Exposició de 1929 En el segle XIX, les terres a on avui s’assenta