estació Vilapicina

Vilapicina

Uns antics forns de pega Hi ha diverses teories que expliquen el topònim que dóna