estació Virrei Amat

Virrei Amat

El virrei del Perú El personatge que dóna nom a aquesta parada és Manuel d’Amat