Manuel d’Amat i Junyent

Virrei Amat

El virrei del Perú El personatge que dóna nom a aquesta parada és Manuel d’Amat