mercat de Sants

Mercat Nou

El vell mercat nou Al barri de Sants, a finals del segle XIX el mercat

Badal

Els germans empresaris Badal (o Abadal) és un cognom que deriva d’abat. Aquests terrenys reben