Museu del tennis

Montbau

Construint a la muntanya Existeixen dues teories sobre l’origen del nom del barri de Montbau.