Parc de la Ciutadella

Arc de Triomf

La entrada por la puerta grande Este arco monumental situado al principio del paseo de

Arc de Triomf

L’entrada per la porta gran Aquest arc monumental situat al principi del Passeig de Sant

Marina

L’aventura Mediterrània El nom d’aquesta estació commemora les glòries de la marina mercant i militar