Pere Falqués i Urpí

Rocafort

L’Almogàver més fort Aquesta estació agafa el nom del carrer de Rocafort, una via propera

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia

Rocafort

El almogávar más fuerte  Esta estación ha cogido el nombre de la calle Rocafort, una

Clot

Clotum Mellis Durante la época medieval, la zona que hoy se conoce como el Clot

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia