que fer a l’Hospitalet de Llobregat

Collblanc

La Murcia chica Collblanc és el tercer nucli urbà més antic de L’Hospitalet. A l’edat

Pubilla Cases

L’hereva de la casa senyorial Josefa Cases i Clavell era la pubilla de la família