restaurant el fogonet del peix

Collblanc

La Murcia chica Collblanc és el tercer nucli urbà més antic de L’Hospitalet. A l’edat