restaurant La Mole

Sant Martí

Patró de la cavalleria catalana Aquesta estació rep el nom pel barri a on arriba: