restaurants a El Clot

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia