restaurants Hospitalet

Badal

Els germans empresaris Badal (o Abadal) és un cognom que deriva d’abat. Aquests terrenys reben

Can Vidalet

La finca del petit Vidal El nom d’aquesta parada, que també és el nom d’un