restaurants Hospitalet

Can Vidalet

La finca del petit Vidal El nom d’aquesta parada, que també és el nom d’un

Badal

Els germans empresaris Badal (o Abadal) és un cognom que deriva d’abat. Aquests terrenys reben