biblioteca de Canyelles.

Canyelles

La font dels canyissars La primera denominació de Canyelles la trobem al s. x citada