mercadillos Barcelona

Trinitat Nova

El convent desaparegut El nom d’aquesta estació, igual que en el cas de Trinitat Vella,

Trinitat Nova

El convent desaparegut El nom d’aquesta estació, igual que en el cas de Trinitat Vella,