Scopic Barcelona

Sants Estació

L’estació central de Barcelona l nom d’aquest barri ve donat per l’antiga església que aquí