Torre del Fang

Bac de Roda

«Cap» de la resistencia catalana Francesc Macià i Ambert, más conocido como Bac de Roda,

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia

Bac de Roda

Cap de la resistència catalana Francesc Macià i Ambert, més conegut com a Bac de

Clot

Clotum Mellis Durant l’època medieval, la zona que avui es coneix com el Clot rebia