restaurant Casa Lora

Canyelles

La font dels canyissars La primera denominació de Canyelles la trobem al s. x citada

Canyelles

The Canellas Fountain The first reference to the neighbourhood’s name of Canyelles was documented under