associació La Miranda

Vallcarca

La vall encarcarada Vallcarca és la contracció del topònim Vall Càrcara, que significa «vall encaixonada»