Can Baldiró

Palau Reial

Una masia reconvertida en palau Abans de ser cedit a la família reial espanyola, el